"Hadirkan akalmu dan hadirkan hatimu dan dengar firman dari Tuhanmu" - Tausiyah Maulid Istimewa MTDM bersama Habib Umar bin Hafidz

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 

Maulid Bulanan Istimewa Majlis Ta'lim Darul Murtadza
Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz

Credit to Majlis Ta'lim Darul Murtadza

Rakaman video Tausiyah Maulid Istimewa dr Majlis Ta'lim Darul Murtadza
Alhamdulillah yang telah memberikan kemuliaan kepada kita di dalam memetik buah yang abadi di majlis kita ini.

Dan mengizinkan untuk kita bersambung dengan anugerah-anugerah Alla Ta’ala dalam peti-peti yang tidak akan habis harta karun di dalamnya.

Dan Allah Ta’ala mengizinkan kita untuk beramal di dalam umur kita yang fana’ untuk mencapai kesejahteraan dalam umur yang abadi dan tiada akhir.

Dan kita berkumpul dalam majlis ini dengan suatu bisnes (perniagaan) yang abadi, iaitu bisnes akhirat.

Perbezaan bisnes akhirat dengan dunia itu sangat jauh bezanya.

Dan semua yang disebutkan tadi adalah hasil dari hubungan yang erat yang kita bangunkan antara kita dengan Allah Ta’ala.

Dan hubungan kita serta keimanan kita kepada Allah Ta’ala, itu semua adalah berkat diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian hingga kita beriman kepada Allah.

Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad SAW.

Dan telah menyelamatkan kita daripada kegelapan dan berbagai musibah. Dan diseelamatkan kita ke dalam cahaya Islam. Dan cahaya keamanan dan keimanan dan sebaik-baiknya perintah dari Allah.

Dan Allah Ta’ala telah mensucikan kita daripada perbuatan syirik, serta kezaliman antara satu sama lain, serta perbuatan dosa-dosa besar.

Dan kita minta agar Allah Ta’ala mencurahkan selawat dan salam yang terbesar kepada nikmat yang terbesar dan anugerah yang terluas yang Allah Ta’ala telah berikan yakni Nabi kita Muhammad SAW, serta segenap keluarga baginda dan sahabat dan orang-orang yang mempunyai hubungan cinta dan hubungan dekat dengannya, dari para nabi-nabi, para wali-wali, para syuhada dan kaum solihin.

Dan masukkanlah kami dalam golongan tersebut, Ya Arhamarrohimin.

Siapa gerangan yang mengumpulkan kalian semua di perkumpulan ini dan majlis ini? Dengan taufik dan bimbingan siapa kalian dapat hadir?

Apakah hanya dengan kaki yang kalian miliki itu dapat menyampaikan kalian ke masjid? Ataupun dengan anggota tubuh yang lain? Atau dengan sebab mobil dan kereta (kenderaan) yang kalian miliki? Ataukah ada sesuatu yang lain?
Demi Allah, itu hanyalah sebab-musabab dan tidak lebih daripada itu.

Namun, tiada seorang pun yang boleh hadir di majlis yang semacam ini melainkan setelah diutuskan taufik yang Allah Ta’ala berikan dan izinkan untuk hadir.

Bersyukurlah pada Allah yang telah memberikan taufik kepada kalian dan hadirkan hati kalian agar nampak di dalam pandangan batin kita, wadah-wadah kenikmatan dari Allah, Sang Pemberi nikmat yang Maha luas, sebab kebanyakan orang hidup dalam keadaan lupa dan lalai dari hal tersebut.

Apabila Allah Ta’ala menyokong kalian dengan bantuan taufik ini, maka dengan amalan apa yang kalian lakukan? Atas dasar apa kalian berhak mendapatkan kurnia nikmat dan taufik dari Allah ini?

Allah Ta’ala memberikan kepada kalian taufik. Ini adalah suatu tanda daripada Allah – tanda Allah mencintai kalian atau Allah membenci kalian.

Allah Ta’ala, apabila membenci hamba-Nya, Allah Ta’ala bawa dan kirim hamba tersebut pada perbuatan-perbuatan orang yang dibenci, pada kumpulan, majlis-majlis orang-orang yang dibenci.

Namun, Allah Ta’ala membawa kalian ke rumah-Nya. Apakah pernah ada kita berjumpa dengan seseorang yang baik dan dermawan, dan dia menjemput kita ke rumahnya, namun lantas dia tidak memuliakan kita?

Apabila manusia yang dermawan begini keadaan mereka, bagaimana keadaan Allah Yang Maha Baik, lagi Maha Dermawan.

Allah Ta’ala mengiringi engkau sehingga sampai ke rumah-Nya dan Allah Ta’ala campurkan dalam majlis kalian dengan zikir dan anugerah-Nya.

Dan Allah Ta’ala telah menjanjikan bagi setiap orang yang ingat dan menyebut kepada Allah Ta’ala, Allah Ta’ala akan menyebut dan ingat terhadap orang tersebut.

Dan Allah Ta’ala memberi izin dan taufik kepadamu untuk mengingat Nabimu, Muhammad SAW, dan mengizinkan kau berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW.

Credit to FB PONDOK HABIB
Orang yang paling berhak untuk kita cintai dari semua makhluk ialah Nabi Muhammad SAW sebab Allah Ta’ala tidak mencintai makhluk-Nya seperti mencinta Nabi Muhammad SAW.

Dan kita semuanya sedia mengetahui apakah gerangan yang Allah Ta’ala berikan dan janjikan kepada orang yang menyebut kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, dengan selawat, dengan takzim dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

Balasannya ialah Allah Ta’ala sendiri akan melimpahkan selawat ke atas orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW.

Para ulama mengatakan seandainya amalan semua makhluk diletak disisi timbangan, kemudian satu sahaja selawat dari Allah diletak di sisi timbangan yang lain, maka akan lebih berat satu selawat daripada Allah.

Dan kita mendengar hadis daripada Nabi Muhammad SAW bahawasanya setiap orang yang satu kali sahaja berselawat ke atas Rasulullah SAW, Allah Ta’ala limpahkan 10 selawat dari Allah untuk orang tersebut.

Wahai para kekasih, inilah perlakuan Allah terhadap orang yang dicintai-Nya. Seandainya Allah Ta’ala mengkehendaki salah seorang yang hadir di sini keluar daripada agama Islam, nescaya itu akan terjadi.

Seandainya Allah Ta’ala mengkehendaki seorang Muslim dari terhalangkan mendapat keberkahan majlis ini, maka orang itu tidak akan di hadirkan di majlis ini. 

Dan inilah perlakuan kepada makhluk-makhluknya, maka terimalah anugerah yang besar ini daripada Allah Ta’ala.

Barangsiapa yang mengingat bahawasanya keuntungan yang dia dapatkan dari makhluk lain adalah keuntungan yang besar, namun dia tak menyaksikan betapa besar keuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang tiada bandingannya daripada perniagaaan-perniagaan yang kita jalin hubungan dengan makhluk lain.

Apabila Allah Ta'ala telah memberikan keuntungan-keuntungan yang besar di dalam perniagaan ini, maka hati kita akan merasa gembira dan damai dan Allah Ta'ala akan memberi ketenteraman kepada roh kita sekalian.

Maka engkau akan menjadi orang yang fikiran dan batinnya bersih dan senantiasa rindu dan dipenuhi dengan cinta.

Dan seseorang yang sudah dipenuhi hal tersebut akan terus melazimkan adab tersebut yang mana kalau dia sudah cinta dan menjalankan daripada adab tersebut, maka dia akan mempunyai darjat yang sangat tinggi.

Dan itu adalah dengan dia memiliki pengertian dan pemahaman akan hakikiat-hakikat daripada Allah Ta'ala sehingga keluar dan berbeza daripada pemahaman umum yang difahami oleh orang-orang biasa.

Satu kali cara pemahaman Rasulullah SAW tentang sesuatu hakikat: Baginda menyembelih seekor kambing, lalu setelah itu dagingnya itu semua diberi kepada orang fakir miskin, sehingga tinggal bahagian kaki dan pundak kambing tersebut (hanya sisa sedikit sahaja). Kemudian, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah mengatakan, “Wahai Rasulullah, daging sudah habis semuanya, hanya tersisa satu kaki saja untuk kita.” Nabi SAW keliru dan berkata, “Daging semuanya ada, yang tidak ada hanya bahagian kakinya saja yang tidak kita miliki.”

Wahai orang-orang yang datang ke sini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan kehadirannya di majlis ini.

Wahai orang-orang yang hadir ke majlis ini, berapa banyak pada malam ini orang-orang yang bergembira sekali kerana telah mendapatkan banyak keuntungan yang dia dapat daripada perniagaan dunia, namun dia kehilangan daripada menghadiri majlis ini.

Lantas, esok di hari kiamat, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang hadir di majlis ini, maka orang-orang tersebut, dia menyesal, dia bersedih dan dia akan berharap lebih baik dia kehilangan akan perniagaan duniawinya asalkan dia dapat mendapatkan keuntungan yang dia dapat di majlis yang seperti ini sebab itu hari kiamat hari penyesalan di mana banyak terjadi penyesalan- penyesalan yang seperti ini.

Apabila seandainya ada satu orang berhasil memiliki sebuah negara – dia rajanya, dia pemiliknya, namun dia tidak dapat hadir ke majlis ini, maka apa yang akan dia dapatkan kelak?

Kerajaannya dan negaranya akan hilang… dia akan meninggal dunia dan dia akan kehilangan semua kekuasaan yang dia miliki, seluruhnya akan hilang.

Kemudian, besok di hari kiamat, dia akan melihat orang-orang yang hadir di majlis ini akan mendapat pahala yang besar.

Dia berkeyakinan yang dia akan menyedari kegembiraannya kerana memiliki sebuah negara tidak sebanding dengan kegembiraan seorang daripada kita di akhirat kelak kerana hadir satu detik saja di majlis ini.

Allah Ta'ala telah mengisahkan dalam Al-Quran, kelak orang-orang semacam itu akan berusaha untuk selamat dari siksa dan murka Allah Ta'ala dan rela mengorbankan semua dunia yang dia miliki, rela mengorbankan anaknya, rela mengorbankan isterinya, pengikutnya, rela dia korbankan semuanya masuk neraka asalkan dia boleh mendapatkan keselamatan daripada neraka yang telah dipersiapkan Allah Ta'ala, tetapi tidak dia dapatkan itu semua.

Dan kita semua hadir ke sini, ketahuilah di sinilah kita dapatkan keselamatan tersebut dan keberuntungan.

Dengarlah ucapan Nabi Muhammad Al-Mustofa yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita. Rasulullah SAW mengatakan, “Sungguh saya mengucapkan satu kalimat daripada kalimat ‘Subhanallah walhamdulillah wala ila haillallah wallahu akbar’, sungguh satu kalimat lebih saya sukai dari semua benda di muka bumi yang disinari cahaya matahari takkala terbit.”

Tahukah engkau, matahari takkala terbit, apa yang disinari oleh cahaya matahari tersebut? Semua… semua bumi disinari cahaya matahari tersebut.

Kita sudahpun menyebut kalimat ini dalam majlis kita dan mari kita sebutkan kalimat ini bersama-sama:

Subhanallah walhamdulillah wala ila haillallah wallahu akbar
Subhanallah walhamdulillah wala ila haillallah wallahu akbar
Subhanallah walhamdulillah wala ila haillallah wallahu akbar
Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adhim fi kulli lah-dhatin abadan
'adada kholqih, wa ridho nafsih, wa zinata 'arsyihi, wa midaada kalimaatih.

Sayyiduna Nabi Sulaiman bin Nabi Daud a.s., beliau adalah seorang Nabi yang diberikan Allah Ta'ala kerajaan dan kekuasaan yang sangat besar, sehinggakan kerajaannya menguasai manusia, kaum jin dan juga binatang. Beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala sehingga dapat terbang dan berjalan bersama angin yang bertiup.

Takkala beliau berjalan bersama angin yang bertiup dan ikut seluruh pasukannya dari kaum manusia, jin dan burung-burung terbang di atas angin tersebut bersama beliau. Maka ada seorang petani, yang mana dia melihat Sayyiduna Sulaiman dan pasukannya terbang di bawa oleh angin, maka petani itu berkata dengan penuh kekaguman, “Subahanallah, Maha Suci Allah, sungguh Allah telah memberikan kepada putera Daud, yakni Nabi Sulaiman, kerajaan yang sangat besar.”

Maka, kalimat tersebut dibawa oleh angin dan terdengar oleh Nabi Sulaiman. Maka, Nabi Sulaiman seraya berkata kepada angin, “Berhenti”, dan kembali kepada petani tersebut.

Dan takkala Nabi Sulaiman datang kepada petani itu, beliau bertanya, “Apa yang kamu ucapkan?”. Jawabnya, “Saya tidak berucap melainkan mengucapkan ‘Subhanallah, sungguh putera Daud diberikan Allah kerajaan yang sangat luar biasa’. Kemudian, Nabi Sulaiman berkata, “Sungguh, ketahuilah, kalimat ‘Subhanallah’ yang engkau ucapkan lebih besar daripada kerajaan yang dimiliki Sulaiman bin Daud dan kalau ditambahkan kerajaan yang sama lagi, tetap ucapan itu masih lebih besar daripada 2 kerajaan.

Allah Ta'ala memerintahkan angin untuk patuh pada Nabi Sulaiman, apakah hal tersebut masih terjadi sekarang atau tidak lagi?

Habis sudah, kerajaan itu sudah berlalu.

Kekuasaan yang beliau miliki – menguasai kaum jin dan manusia – masih ada atau sudah habis kerajaannya?

Semuanya…pasukan dan kerajaan yang beliau miliki pada saat itu telah habis, hilang hari ini.

Namun, ucapan petani itu yang berkata ‘Subhanallah’, malam ini masih ada atau tidak kalimat itu? Tetap ada dan abadi pahalanya.

Dan semua nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan hadir kita ke majlis ini, adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah daripada Allah Ta'ala, yang mana ketahuilah bahawasanya orang-orang yang memiliki keuntungan dan harta yang luar biasa, kita kaum mukminin diberikan akal oleh Allah Ta'ala dan pemikiran, dan pemahaman dari Allah Ta'ala bahawasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, dengan nikmat iman, dan kehadiran dan pahala ini, semuanya lebih baik dari dunia dan seisinya.

Dan orang-orang yang diberikan nikmat dunia seisinya tetapi tidak memiliki keimanan dan juga tidak dapat hadir di majlis-majlis yang semacam ini, maka dia telah menyesal dan rugi, dan kelak orang-orang tersebut akan berkata, “Cuba andai aku hadir di Masjid Mu’az atau di Masjid Solihin itu lebih baik aku dapatkan daripada aku hadir di fabrikku (kilang) atau di tokoku (kedai) dan inilah penyesalan mereka kelak.

Hadirkan akalmu dan hadirkan hatimu dan dengar firman dari Tuhanmu, Allah Ta'ala. 

Kita banyak melihat manusia banyak mendengar kepada banyak hal, banyak mendengar kepada bisikan dan ucapan tetapi jarang sekali mereka untuk meluangkan hatinya mendengar pada hal yang semacam ini. Maka, buka hati kita untuk mendengar.

Kasihan sekali berapa ramai kaum muslimin, di saat yang sama, mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berguna yang dia temukan di telivisyen atau internet, antara fulan dan fulan sehingga dia terhalangkan untuk mendengarkan ucapan seperti ini yang kita dapatkan di masjid ini.

Dan dengarlah ucapan Tuhanmu, dan itulah sebaik-baik ucapan. Dan Allah adalah Tuhan segala sesuatu. Bagi setiap orang-orang yang menjawab dan mendekat kepada Allah, bagi mereka adalah al-Husna.

Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang tersebut. Amin.
Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang tersebut, demi Al-Quran, demi Nabi Muhammad SAW yang Engkau turunkan kepadanya Al-Quran.

Jadikanlah kami dan semua yang ada dalam majlis ini dan setiap orang yang mendengar ucapan kami, dan semua yang ada di dalam rumah kami, jadikan kami termasuk orang-orang yang menjawab kepada Allah Ta'ala dan mendekat.

Bagi setiap orang-orang yang menjawab dan mendekat kepada Allah, bagi mereka adalah al-Husna.

Katakan bersama-sama, “Ya Allah, jadikanlah kami bahagian orang-orang tersebut.”

Dan orang-orang yang tidak mahu menjawab dan mendekat kepada Allah Ta'ala, kelak di hari kiamat dia akan berharap seandaianya dia memiliki dunia seisinya, dua kali lipat (ganda), agar semuanya dapat dia korbankan asalkan dapat selamat keburukan hisab yang Allah Ta'ala perlakukan terhadap dirinya.

Mereka akan korbankan dunia seisinya dan dua kali lipatnya asalkan dapat lolos dari azab Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat.

Kita semua secara realiti melihat tidak mungkin akan ada seorang yang boleh memiliki dunia seluruhnya dan dengarkan kembali, nescaya engkau akan mendapat manfaat daripada apa yang engkau dengarkan, mungkin engkau akan mencapai dalam sesaat peningkatan di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengangkat, barangsiapa yang diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan hinakan atau kecewakan orang tersebut.

Ada sebahagian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Pujian kami sangat indah, dan cacian dari kami sangat buruk dan dapat merosak citra seseorang.” Dan Rasulullah SAW menjawab, “Dusta, yang itu semua hanya dimiliki Allah Ta'ala.” Ayuh, teruskan untuk mencari, mendengar, menyemak dan mengambil manfaat dan untuk selalu naik  darjat di sisi Allah Ta'ala.

Bacaan ayat 19, surah Al-Rad:

Sungguh orang yang tidak menyedari kepada apa yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang telah buta hakikatnya.

Adapun orang yang kehilangan penglihatannya di dunia, namun dia menyaksikan cahaya keimanan tersebut. Maka di akhirat  nanti, dia bukanlah orang yang buta tapi orang yang melihat. Namun, orang yang buat pada hakikatnya ialah orang yang dikumpulkan pada hari kiamat, dan dibangkitkan daripada kuburnya tanpa penglihatan dan dibutakan oleh Allah Ta'ala.

Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kehilangan kepercayaan dan pembenaran kepada Nabi Muhammad SAW. Barangsiapa yang di dunia buta mata hatinya, maka esok di hari kiamat, dia dikumpulkan dlm keadaan buta dan disesatkan jalannya.

Ambillah sebuah manfaat yang sangat besar, yang tidak ternilai harganya. Nabi Muhammad SAW dan kekasih kita ditanya apa gerangan sesuatu terbesar yang dibawa pulang ketika orang kembali dari majlis zikir. Dengar… apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya yang dibawa pulang seseorang takkala pulang dari majlis zikir ialah, keberuntungannya ialah syurga.”

“Ya Allah, jadikan kami penghuni syurga. Ya Allah, jadikan kami penghuninya.” Amin.

Kalian berada di dalam suatu nikmat yang besar dari Allah Ta'ala – setiap petang berkumpul di tempat ini, dalam zikir, dalam keilmuan yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menambahkan lagi taufik untuk kita semua, dengan berkat keberadaan majlis yang semacam ini dan kehadiran kita di sini, maka negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala dengan penjagaan yang lebih kuat daripada penjagaan angkatan bersenjata yang mana pun juga.

Dan Allah Ta'ala, mudah-mudahan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Sy. Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, memberikan kesihatan dan Allah Ta'ala menambahkan taufik dan bimbingan-Nya.

Dan kehadiran orang-orang yang tua di antara kita, itu akan menambah majlis ini semakin bercahaya dan semakin mulia di mata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan dan kemuliaan tersebut.

Ya Allah Yang Maha Pemberi dan Dermawan,
Muliakanlah kami dengan hasil yang terbaik yang lebih banyak daripada majlis ini,
Dan jadikan keberuntungan kami di majlis ini adalah kami mengenang dan mengingatnya di syurga,
Ya Allah anugerahkan kami hal tersebut.
Ya Allah muliakan kami dengan pemberian itu
Engkau yang telah memulikan kami dengan nikmat ini
Tidak mungkin engkau mengecewakan kami di sana
Jangan kecewakan kami di hari kiamat
Jangan Engkau permalukan kami di hari kiamat
Jangan Engkau kecewakan kami di hari kiamat
Jangan Engkau kecewakan kami di hari kiamat

Ya Allah... Jangan Engkau kecewakan kami di hari kiamat
Ya Allah.. Jangan Engkau kecewakan kami di hari kiamat
Ya Allah..

Jangan Engkau gelapkan wajah kami esok
Ya Rabb… Jangan Engkau gelapkan wajah kami esok
Jangan sampai ada aib dan kesalahan kami yang nampak dan ditonton di hari kiamat
Jangan Kau buka aurat kami esok
Ya Allah, yang telah memberikan penutup-Nya yang mulia kepada kita
Jangan Engkau kecewakan timbangan kami esok di hari kiamat
Ya Allah.. Jangan Engkau kecewakan timbangan dan hisab kami esok di hari kiamat

Jadikan kami orang-orang yang amal baiknya banyak dan berat di timbangan Mizan tersebut di hari kiamat
Dan jangan kecewakan salah seorang pun dari kami takkala harus berdiri di hadapan-Mu esok di hari kiamat, Ya Rabbal ‘Alamin
Ya Allah, takkala kami melalui jambatan sirat yang terbentang di atas neraka jahannam, kuatkanlah hati kami dan sampaikanlah kami ke telaga Nabi Muhammad SAW dan izinkanlah mati kami semua untuk melihat wajahnya dan dapat melihat keindahan wajah beliau

Ya Allah, jadikanlah kehadiran kami ini disebutkan dan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dan menggembirakan beliau. Dan berikan kami minum dari telaga Rasulullah SAW, minuman nikmat yang menyegarkan hati kami dan tidak akan merasakan dahaga siapa pun juga yang telah memimum setitis daripada telaga tersebut. Ini permintaan yang sangat besar, namun anugerah yang Allah Ta'ala jauh lebih besar. 

Tahukah kalian dengan Siapa yang kalian minta?
Tahukah kalian gerangan Siapa yang kita berdoa kepadanya?   
Tahukah Siapa yang kita cari?
Tahukah kepada Siapakah kita berharap?
Tahukah kepada Siapakah kita mengemis dan meminta?

Dialah Allah, wahai para kekasih.
Itu adalah Allah Ta'ala, Tuhan kepada semua.
Itu adalah Allah Ta'ala, Pemilik arasy yang besar.
Suatu kemuliaan kepada kita bila dapat mengemis dan meminta kepada Allah Ta'ala.
Seandainya Allah Ta'ala tidak mengizinkan, maka kita tidak akan mampu meminta.

Ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu kepada kami.
Ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu ke atas kami.
Ya Rabb, sempurnakan nikmat-Mu kepada kami.
Dan tolaklah daripada kami semua bala dan musibah.
Dan jadilah Engkau penolong kami dalam segala masalah dan kemusykilan
Dan bentangkan bagi kami bentangan Rahmat-Mu
Dan berikan kepada setiap orang daripada kami kesudahan husnul khotimah,
Berikan kesempurnaan husnul khotimah saat kami mati
Berikan kesempurnaan husnul khotimah saat kami mati

Ya Allahu Ya Allahu…(ulang beberapa kali)

Jawablah kepada orang yang berdoa kepada-Mu,
Dan jangan kecewakan orang yang mengharap kepada-Mu,
Dan bantulah kami wahai pemilik alam semesta
Wahai Yang Paling Penyayang,
Dan Kami mengemis kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kita semua husnul khotimah

Musuh Allah Ta'ala yang bernama iblis berkata, “Sungguh telah menghancurkan tulang belakangku orang yang meminta husnul khotimah.” Maka iblis berkata, “Bila orang ini merasa takjub kepada amal-ibadat dia sendiri, rasanya orang ini telah cerdas dengan meminta husnul khotimah.”

 Ya Allah, mudahan-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah ini.
Mudahan-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah dan Allah Ta'ala hancurkan tulang belakang iblis dan Allah Ta'ala kecewakannya.

Wahai Yang Maha Dermawan, Yang Maha Pengampun,
Ya Allah biha.. Ya Allah biha..Ya Allah bihusnil khotimah.

p/s: Kekurangan yang berlaku saya mohon dimaafkan dan diberi teguran.

Popular Posts