"Yang Maha Tahu berjuta kalimat yang terlintas di dalam hati kita yang kita sendiri tak pernah kira!"

Majlis Ta'lim Darul Murtadza 31.01.2014
Habib Ali Zaenal Abidin Bin Abu Bakar Al-Hamid*

Sumber video: Darul MurtadzaTafsir Quran ayat 120-122.

Ayat 120:

Ayat ini menyentuh tentang perkara yang berlaku di dalam hati, tentang khawatir, yakni perkara yang tersirat di dalam hati, yang orang lain tak tahu, yakni berasa gembira bilamana kaum muslimin ditimpa musibah/kekalahan atau berasa sedih bilamana kaum muslimin meraih kemenangan.

Gembira/susah hati itu adalah perbuatan hati yang seseorang tak dapat mengungkapkan atau mengetahui sama ada seseorang bergembira apabila melihat orang lain mendapat nikmat atau merasa sedih bilamana seseorang mendapat musibah.

Ini biasanya sifat orang hasad iaitu gembira bilamana orang dihasadnya mendapat musibah, dan merasa susah hati atau tak suka bilamana orang dihasadnya mendapat nikmat.

Perkara ini yang tersimpan dalam hati dan tak dapat diketahui orang lain, diketahui Allah Ta’ala dan akan dihisab dan dihitung oleh Allah SWT. Ini untuk memberitahu kepada kita yang Allah Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada ini.

Firman Allah, dalam surah Al-Adiyat:


Kita banyak menyimpan perkara dalam hati ini, sebhagiannya saja diungkapkan melalui lisan atau perbuatan. Jadi, apa yang tak terungkap, adakah akan hilang begitu saja? Tak... akan disingkap sesuatu yang tersimpan di dalam hati pada hari kiamat, seperti firman Allah dalam surah At-Tariq, ayat 9:
Ayat 9: Dan akan terlihat apa yang tersimpan dalam hati…


Allah akan mengembalikan semua yang mati dan sirna..bila? Di hari segala rahsia akan terbuka, tak ada perkara yang tersimpan..semuanya akan tersingkap… berapa banyak perkara yang tersimpan di dunia akan tersingkap di sana di akhirat.

Allah ingin menyedarkan orang-orang beriman itu agar bertaamul dengan Allah bukan seperti bertaamul manusia dengan manusia. Kita boleh senyum kepada orang, kita boleh membantu kepada orang, tapi yang tersimpan di dalam hati itu apa? Orang yang kita senyum, yang kita bantu tak tahu apa yang kita simpan, tapi Yang Maha Mengetahui tahu apa yang kita simpan di dalam hati.

Kalau kita, di dalam berinteraksi dengan manusia, hanya melihat manusia sahaja, tanpa memerhatikan kepada yang menciptakan manusia, Yang mengetahui isi hati kita, maka kita adalah orang yang cetek imannya dan tidak sempurna imannya kerana bertaamul dengan makhluk tanpa memerhatikan Khaliq.

Bukankah dalam rukun agama itu, ehsan dan ta’budallah:
Engkau menyembah kepada Allah Ta'ala seakan engkau melihat. Kalau kau tak mampu melihat, engkau yakin Allah melihat kepada kamu.”

Yang dilihat oleh Allah bukanlah perbuatan luaran saja, tapi yang tersimpan dalam hati juga. Oleh kerana yang demikian, Allah SWT ingin menyedarkan kepada kaum mukminin – Allah Maha Mengetahui apa yang disimpan di dalam hati. Allah juga mengira perkara yang ada di dalam hati. Oleh kerana yang demikian, ayat ini dan ayat sebelumnya menyentuh tentang perkara yang sama – tentang perkara yang ada di dalam hati.

Ayat sebelumnya menceritakan – “Bagaimana kamu cinta kepada mereka?” Siapa mereka? Orang-orang kafir yang ada hubungan kerabat dengan kamu atau ada perjanjian dengan kamu ataupun yang ada pertalian silaturrahim dengan kamu ataupun yang ada kaitan perkahwinan dengan kamu ataupun pertalian susu menyusui antara kamu. “Kamu cinta kepada mereka? Cinta? Adakah kamu mencintai mereka sementara mereka tak cinta kepada kamu?”

Adakah bermakna di sini kita tak boleh berbuat ehsan dengan orang kafir? Berbuat baik dengan orang kafir..boleh atau tidak boleh? Macam mana dikatakan tidak boleh sedangkan Rasulullah SAW sentiasa berbuat ehsan walaupun kepada org kafir yang menyakiti kepada beliau?

Abdullah bin Ubai bin Thalul menyakiti Rasulullah SAW berkali-kali. Ketika anaknya meminta izin membunuhnya, Nabi larang. Orang-orang Taif didatangi gunung untuk dihancurkan tapi Nabi kata jangan. Kaum musyrikin, yang diminta oleh sahabat supaya Nabi berdoa kepada Allah menghancurkan kepada mereka, Nabi kata, “Allah, berilah hidayah kepada mereka.”

Ada 2 perkara yang perlu kita perhatikan antara - mahabbah (kasih sayang) dan ehsan (berbuat baik) kepada orang kafir:
Berbuat baik kepada orang kafir, dengan haiwan pun kita kena berbuat baik.
Tapi mencintai kepada orang kafir.. ini yang ‘problem’. Tak boleh…, pasal apa? Cinta khas kepada  orang beriman.

Yakni, cinta kebaikan yang menimpa kamu dan kebaikan yang menimpa saudara kamu juga. Perkara yang kamu tak suka, kamu pun tak suka perkara itu menimpa saudara kamu. Itu mahabbah dalam keadaan iman.

Sayyidina Mus'ab ibnu Umair, selepas peperangan Badar, di antara orang yang ditangkap oleh kaum muslimin ialah saudara Mus'ab ibnu Umair bernama Aziz. Maka, ketika dibawa Aziz, orang yang memegang kepada leher bajunya nampak Mus’ab, maka dia segan, kerana itu saudaranya. Maka, kerana hormat pada Mus’ab, maka dilepaskan atau tidak diketatkan ikatannya. Kata Mus’ab. “Ketatkan ikatan kamu kepada dia. Sesunggunya dia mempunyai ibu yang kaya untuk menebusnya.” Waktu itu, tawanan-tawanan boleh ditebus. Kata saudaranya, “Wahai Mus’ab, saya adalah saudara kamu.” Mus’ab mengatakan, “Ini saudara saya”. Dia memaksudkan orang yang menangkap saudaranya itu. Orang yang beriman itu tak ada pertalian darah dengan Mus’ab ibnu Umair, pertaliannya adalah agama.

Bukankah Aziz itu adik atau saudaranya Mus'ab ibnu Umair? Ya, tapi dalam masalah cinta, tidak diberikan kecuali kepada yang beriman.

Cinta dalam erti memberikan pertolongan atau bersandar kepadanya. Kepada orang kafir tidak diberikan, tetapi kepada orang beriman, ‘na’am’ (ya). Kerana apa? Kerana orang beriman satu dengan yang lain adalah penolong, pembantu dan boleh bersandar kepada mereka, selain daripada orang-org beriman maka tidak dibenarkan.

Dan ini fadhilat, masalah ini juga menyentuh kepada masalah hati. Awalnya ayat sebelum ini mengisahkan amalan hati – kasih sayang ataupun cinta dan membezakan kasih sayang dan cinta dengan berbuat ehsan.

Berbuat ehsan kepada orang bukan Islam adalah disuruh oleh agama, tapi mencintai orang bukan Islam yang tidak beriman kepada Allah SWT, kasih sayang hanya khusus untuk orang-orang beriman sahaja.

2 perkara yang berbeza – berbuat baik ataupun mencintai kepada orang tidak beriman. Berbuat baik dibenarkan, kasih, cinta, bersandar kepada orang tidak beriman ialah perkara yang dilarang Allah SWT dalam ayat ini.

Ayat yang sebelumnya menyentuh tentang cinta dan kasih sayang kepada orang beriman, dilarang oleh Allah SWT, itu amalan hati juga.

Yang kedua adalah menyentuh amalan hati juga – bergembira dengan musibah yang menimpa orang Islam ataupun susah hati bilamana kemenangan diraih orang Islam.. juga amalan hati.

Berapa banyak daripada kaum muslimin yang seronok bilamana saudaranya, yang dia ada perbezaan pandangan umpamanya, berselisih dalam masalah bisnes umpamanya, ataupun perkara apa pun dalam hal keduniaan, bilamana musibah menimpa kepada saudaranya, dia kata, “Haa, tengok, Allah hukum dia sebab saya.” Dah melangkahi hak Allah pula. (dengan kata-katanya).

Hati sakit…. seronok bilamana musibah menimpa kepada saudaranya. Inilah sifat yang disifatkan Allah SWT .


“Kalau menimpa kepada kamu kemenangan, menyusahkan/menyulitkan kepada mereka kaum munafiqin, tapi kalau menimpa kepada kaum muslimin perkara yang buruk, mereka seronok.”

Yang pegang Quran, cuba perhatikan antara kalimat ‘tamsaskum’ dan ‘tusibkum’.

‘In tansaskum’, ‘tamsaskum’ itu daripada ‘al-mass’, ertinya menyentuh. Kalau menyentuh itu artinya ada sentuhan kulit sahaja. Contoh untuk mudahnya, kalau seseorang letak telapak tangan dipipinya macam ini, ini namanya menyentuh, ini sikit saja. Tapi, kalau dia tampar, walaupun sama-sama sentuh, ini telapak tangan akan pergi ke muka, tapi ini bukan menyentuh, ini namanya lebih teruk daripada menyentuh!

Lalu, apa beza? Bilamana menyentuh kepada kaum mukminin kebaikan, mereka tak suka.. menyentuh.

Lalu ayat yang kedua: dan kalau menimpa kepada kaum muslimin musibah. Musibah itu perkara yang berat, jatuh macam tu.. yakni bermakna perkara yang besar atau hebat. Ini mereka kaum munafiqin – kalau ada sesuatu nikmat sikit yang didapat oleh kaum muslimin, macam sentuhan kulit, sikit saja sentuh, nikmat sikit saja, mereka tak senang hati. Baru sedikit nikmat didapat oleh kaum muslimin, mereka tak senang hati, apatah lagi kalau nikmat itu semakin besar, lagi mereka tak suka. Tapi, kalau perkara buruk yang menimpa kepada kaum musliminin, kalau perkara buruk sikit, mereka tak ‘happy’, kalau perkara buruk yang besar sekali, baru mereka ‘happy’.

Kalau menimpa kepada kaum muslimin, musibah yang besar, mereka seronok.

Kalau musibah kecil, mereka tanya “Kenapa kecil, bagi yang besar sekali. Hancurkan sahaja sehancur-hancurnya.”

Dalam perkara umat muslimin dapat sedikit sahaja menang, mereka susah hati. Ini adalah sifat yang keji di dalam hati manusia yang dicela oleh Allah SWT. Allah berfirman:


Masalah orang gembira atau sedih ada nilainya di sisi Allah SWT. Terkadang orang sedih dipuji Allah SWT, terkadang orang gembira dicela Allah SWT, terkadang orang sedih dicela Allah SWT, terkadang orang gembira dipuji oleh Allah SWT.

Dikisahakan dalam surah At-Taubah:
Orang-orang yang tak ikut Rasulullah semasa Perang Uhud, seronok, kaum munafiqin, dicela oleh Allah SWT. Izan, gembira dengan sesuatu yang bercanggah dengan hukum ibadah adalah gembira yang itu dicela oleh Allah SWT. Tapi di situ ada perkara yang Allah SWT suruh kita gembira, tapi ayatnya cukup indah dan juga mengajak kepada akal fikiran ini untuk memahami konsep ayat yang diturunkan Allah Ta'ala, supaya orang itu memahami kepada Al-Quran hanya tanslationnya sahaja, tetapi susunan ayat mengapa sesetengah ayat itu diletak di hadapan, atau di belakang. 

Katakan ya Rasulullah, dengan anugerah daripada Allah dan rahmat Allah, maka dengan keduanya itu, kau bergembira.

Ya mukmin! Ya Muslim! nak bergembira tengok sebabnya apa. Allah suruh kamu bergembira tapi Allah sebutkan sebabnya dulu – anugerah Allah, rahmat Allah – dengan anugerah dan rahmat – silakan kamu bergembira.

Di zaman Rasulullah SAW berlaku peperangan antara Romawi dengan Persia. Allah SWT turunkan Al-Quran dalam hal bergembira dan sedih ini pun Allah kisahkan. Ini amalan hati, tapi terkadang Allah puji dan terkadang Allah cela supaya orang mengambil kira kerana sedih dan gembira adalah amalan hati yang akan ditimbang motifnya.

Bacaan surah Ar-Rum:


Rom dikalahkan oleh Persia, akan tetapi kaum Romawi setelah mereka kalah, mereka akan menang. Waktu kaum Romawi itu kalah, kaum muslimin susah hati. Tak lama lagi, kaum Romawi akan menang melawan kepada Persia.

Subhanallah, Allah turunkan ayat – perkara yang belum berlaku. Jadi, Romawi buat persiapan, dan kalah Romawi. Allah turunkan ayat 1-3:
Rom kalah, kekalahan mereka kali, dan setelah itu mereka akan menang.

Perang itu berlaku. Allah dah bagitahu kepada Rasulullah SAW, kepada kaum mukminin dan itu diketahui oleh kaum Kristian juga yang selepas kekalahan ini mereka akan menang, dan ditentukan lagi masanya - yakni dalam beberapa tahun. Berlaku beberapa tahun, persiapan dilakukan oleh Romawi untuk melawan balik kepada Persia dan pada peperangan kali kedua, memang Romawi menang. Milik Allah segala sesuatu, sebelum dan setelahnya, Allah berhak menentukan siapa menang, siapa kalah.

Di hari, Romawi itu menang, kaum mukminin gembira dengan pertolongan yang Allah turunkan. Ya mukmin, Ya sahabi, Ya Ashabun Rasulillah, kenapa kamu bergembira pula dengan kemenangan Romawi? Sebab mereka Romawi adalah beragama Kristian, yang lebih hampir kepada agama Islam dalam keimanannya kepada Allah berbanding Persia yang tidak percayakan Tuhan. Kaum muslimin bergembira. Subhanallah, bergembiranya kaum mukminin dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Dengan menangnya orang Romawi, dengan menangnya orang yang bukan Islam tetapi agak hampir dengan agama Islam, tapi bergembiranya kaum mukminin diceritakan Allah. Apa kaitannya kemenangan kaum Romawi dengan kaum mukminin? Kalau bergembira dengan perkara baik yang datang daripada Allah SWT adalah dicela, maka Allah akan mencela kepada kaum mukminin tapi Allah ceritakan kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah SWT.

Ya Mukmin, nak bergembira, silakan bergembira, dan kenal pasti motifnya apa bergembira. Izan, masalah bergembira dan sedih ini diukur dengan sebab dan cara bergembira.

Subhanallah, kaum mukminun bergembira dengan menangnya kaum Romawi, Allah sebutkan, kisahkan bergembiranya dalam Al-Quran. Hari ini, orang bergembira dengan bulan dan hari kelahiran Rasulullah SAW, “Hah..tak boleh.” Bergembira kerana Rasulullah SAW. “Tak boleh.” Kaum mukminin bergembira dengan menangnya kaum Romawi disebutkan dan dikisahkan dalam Al-Quran. Orang beriman kerana kelahiran Rasulullah SAW - tak boleh. Nak ikut hukum logiknya siapa? Nak tunjuk happy! Nak tunjuk gembira saja! Fahimtum – itu tajuk lain J

Izan, Allah SWT menceritakan tentang perangai orang-orang yang hasad dan dengki. Allah SWT juga menyebutkan dalam ayat ini tentang cara melawan kepada orang yang hasad dengki. Memang 3 virus yang sangat bahaya bagi hati ialah riyak, hasad dan juga ujub. Ini  perkara yang amat berbahaya bagi hati dan jiwa, sehingga oleh kerana bahayanya penyakit hasad dan dengki, Allah SWT menyebutkan jalan keluarnya. Dengan apa? Adakah kita akan lawan kepada hasad dengki dengan bergaduh, dengan maki kepadanya, dengan marah kepadanya. Allah bagitahu – kamu perlu sabar menghadapi perangai orang sakit hati ini, yang seronok kalau musibah menimpa kaum muslimin, yang susah hati dengan nikmat yang didapat oleh kaum muslimin. Ini perangai orang yang tidak puas hati dengan nikmat yang orang dapat daripada Allah.

Kalau kamu, ya mukmin, bersabar dengan perangai mereka. Perangai yang bagaimana? Kalau kamu bersabar dengan gembiranya kaum kafir bilamana kekalahan menimpa kepada kamu, kalau kamu bersabar dengan susahnya perangai orang munafik bilamana kemenangan kamu dapat. Kamu tak boleh berlawan kepada mereka dengan berdialog atau berdebat kepada mereka. Sabar saja..tak perlu layan kepada mereka.

Sabarlah kamu, gunakan senjata sabar kalau kamu menghadapi orang yang hasad dengki

Kepada marahnya api hasad daripada orang yang menghasad, Allah suruh kita berlindung di dalam Al-Quran daripada bahaya orang yang hasad bilamana menghasad.


Sebab apa? Ini adalah bahaya yang paling besar, yang ada pada seseorang yang membela penyakit hasad dengki di dalam hati. Sudahlah penyakit, dibela pula. Baca surah Al-Falaq, baca surah Al-Quran supaya dapat diubati itu hasad.

Penyakit hati yangg bahaya - hasad, ujub dan riyak. Apa jalan keluarnya? Allah beritahu:
Jalan keluar daripada orang yang hasad ialah sabar menghadapinya. Tak perlu lawan kepada mereka. Gunakan senjata SABAR untuk menghadapi orang yang hasad. Hasad ialah bahaya yang paling besar bagi hati.

Ayat 121:

‘…rumah keluargamu…’
yang dimaksudkan ialah rumah Sayyidatina Aisyah r.a. Pada tahun ketiga hijrahnya Rasulullah SAW didapati kaum musyrikin yang berjanji akan membalas dendam kepada kaim muslimin akan kekalahan yang dialami oleh mereka dalam Perang Badar. Mereka menyimpan dendam yang luar biasa disebabkan kekalahan itu adalah kekalahan yang fatal kepada kaum musyrikin. Mereka jumlahnya ramai, tapi kalah. Senjatanya lengkap tapi kalah. Bahkan lebih daripada itu, pembesar-pembesar mereka pun mati dalam Badar.

Sehingga, Abu Suffiyan, yang ketika itu belum memeluk kepada ugama Islam melarang kepada kaum wanita untuk menangis. “Jangan kamu menangis! Simpan air matamu.” Orang, kalau susah hati, kalau menangis, dengan tangisan yang banyak akan lega, sebab sudah menangis. Maka, kalau orang susah hati, biarkan dia luahkan dengan tangisan supaya lega. Tapi kalau tak diluahkan, tersimpan di dalam, banyak - Abu Suffiyan nak macam tu! “Jangan kamu menangis, simpan kemarahan kamu sampai kami berjaya untuk membalas dendam kepada mereka”, ungkapan Abu Suffiyan kepada kaum wanita untuk tidak menangis supaya sedihnya mereka masih tertanam dan tersimpan dan membakar api semangat kaum lelaki untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Penyakit juga yang dibela.

Maka, baginda Rasulullah SAW ketika mendengar kalau musyrikin dengan jumlah lebih kurang 3000 orang dengan senjata yang lengkap sudah menghampiri gunung Uhud, maka baginda berbincang dan bermusyawarah dengan kaum muslimin apa patut dibuat. Abdullah bin Ubai bin Thalul, ketua kaum munafiqin, berkata, “Baik kita melawan kaum musyrikin dengan kita berbentengkan kota Madinah, kerana tidak ada orang yang menyerang kepada kami dan kami berbentengkan kota Madinah kecuali kami akan meraih kemenangan. Jumlah kami tidak ramai berbandingkan mereka, sehingga kami dapat dibantu dengan anak-anak ataupun kaum wanita yang boleh melempar batu daripada atas rumah masing-masing, kalau kami berada dalam benteng kota Madinah.” Dan sebahagian sahabat-sahabat Ansar pun memberikan pandangan seperti itu. Awalnya, Nabi cenderung mengikuti kepada pandangan itu. Tapi, datang anak-anak muda yang api perjuangan jihad membara, darahnya darah segar (darah muda) dan mereka ramai juga yang tidak dapat peluang untuk hadir bersama Rasulullah SAW dalam Perang Badar sebelumnya. Maka mereka punya semangat, mengatakan “Orang yang hadir Perang Badar dipuji Allah SWT, diangkat darjat mereka oleh Allah. Kita yang tak ikut tak dapat. Hari ini kita mesti mendapatkannya. Ya Rasulullah, kita lawan kepada mereka di luar. Jangan sampai mereka menyangka kita takut dan pengecut untuk berhadapan dengan mereka.” Ramai anak-anak muda menyokong pandangan ini, dan orang-orang tua pun berbalah. Maka, Nabi Muhammad SAW nampak majoriti yang hadir dalam musyawarah itu adalah anak-anak muda yang menyokong untuk keluar. Nabi pun masuk dalam.

Mereka pun senyap. “Kita dah ganggu keselesaan Rasulullah.” Nabi keluar dan Nabi sudah memakai baju besi. Kata mereka, “Ya, Rasulullah SAW, mohon maaf kalau perbincangan kami tadi mengganggu kepada keselesaan Engkau, dan kalau Engkau, Ya Rasulullah SAW mengkehendaki untuk kami duduk di sini, bebentengkan kota Madinah, maka kami pun bersetuju dengan pandangan Tuan.” Kata baginda Rasulullah, “Tidak seharusnya bagi seorang Rasul, bilamana sudah memakai baju perang untuk melepaskan baju perang tersebut, akan tetapi melangsungkan apa niat pertama ketika memakai baju perang itu.” Kalau Nabi belum pakai, maka masih boleh dipertimbangkan, tapi kalau sudah pakai dengan tujuan untuk berperang, tak boleh ditanggalkan, mesti keluar, sama ada jadi perang atau tak jadi perang, itu urusan kedua. Tapi, itu adalah ketentuan yang ditentukan Allah dalam hukum perang kepada Nabi-Nya – kalau dah pakai, tak boleh lepas.

Dalam konsep bermusyawarah berkaitan perkara yang bukan wahyu, Nabi SAW adalah mengambil kira akan suara orang yang diajak bermusyawarah itu.
Kalau orang yang mendapat wahyu pun bermusyawarah dan terkadang pun menerima pandangan orang lain walaupun pada mulanya Nabi cenderung berbentengkan kota Madinah, akan tetapi Nabi ikut kepada apa yang dikatakan oleh kaum muda kerana mereka ramai dan itu adalah suara yang disokong oleh ramai.

Walhasil, keluarnya baginda Rasulullah SAW pada awal waktu Dhuha daripada rumah Siti Aisyah. Subhanallah, ada perkara yang indah di sini kalau Allah menceritakan Rasulullah SAW keluar untuk berperang dengan diceritakan daripada rumah siapa Nabi keluar. Kalau tak disebutkan oleh Allah kalimat “keluar daripada rumah ahlinya’, dan cuma menyebut, ‘dan ketika Nabi mengaturkan kaum muslimin’ boleh juga. Tak perlu disebut, keluar daripada rumah ke, masjid ke, daripada siapa ke, kerana ‘point’nya itu adalah dalam peperangan. Tapi bila disebut, “Dan ketika kamu keluar di pagi hari daripada rumah isterimu, yakni rumah Siti Aisyah..” Kenapa? Nak menunjukkan skrip berlakunya peperangan itu adalah yang dimasukkan dalam cerita itu ialah rumah Siti Aisyah. Rumah Rasulullah SAW ada beberapa bilik, Nabi waktu itu keluar daripada bilik Siti Aisyah, yakni nak menunjukkan ada peranan hujurah bilik Siti Aisyah yang menjadi langkah kaki pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur saf kaum muslimin dalam peperangan tersebut.

“… menempatkan kaum muslimin pada tempat-tempat untuk berperang..”
baginda Rasulullah SAW meletakkan Sayyidina Abdullah ibni Jubair untuk memimpin para pemanah di atas tempat di XX sana, kata Rasulullah SAW, “Jangan kamu turun, menang ataupun kalah.|” Dan mengatur sayap kanan dan juga sayap kiri dengan banu Salamah dari Khazraj dan bani Hariqah?? dari Aus. Strategi peperangan di atur oleh Nabi SAW. Nabi bukannya seorang penyampai sahaja, tapi stategi peperangan dikuasai Rasulullah SAW.

Para pemanah di belakang menjadi benteng kekuatan kaum muslimin kalau diserbu sebelum sampainya kepada kaum muslimin akan dihujani dengan panah daripada 40 orang itu. Daripada 1000 orang yang keluar bersama Rasulullah SAW, 300 orang munafiqin berpatah balik, tinggal 700 orang. Ingin memberitahukan bahawa peperangan itu bukan hanya bergantung dengan kekuatan yang kita ada, tapi kekuatan spiritual, kebergantungan dan tawakal kepada Allah, itu kekuatan yang sebenar. Itu senjata yang sebenar. Bukan kekuatan berapa granad yang kita ada, berapa tank yang kita ada, lak lak.. itu adalah persiapan yang boleh dikongsi sama antara bukan Islam dan Islam, tapi yang tak dipunyai oleh mereka ialah senjata tawakal kepada Allah, senjata keyakinan pertolongan akan datang daripada Allah – itu mereka tak ada. Mereka bergantung kepada kekuatan senjata tapi kita kaum mukminin bergantung senjatanya Allah SWT.

Pertolongan tidak akan datang kecuali daripada Allah SWT.

Ayat 122:
        
Ini juga perkara yang berkaitan di dalam hati. Subhanallah. Allah pantau setiap perbutan manusia isi hatinya itu apa? Dalam peperangan pun dipantau Allah SWT.

Ketika Bani Salamah dan bani Harithah, terdetik dalam hatinya untuk keluar daripada saf perang dan kembali ke Madinah, tidak mahu turu sama bersama Rasulullah SAW. Bukan mereka balik, hati, suara dalam hati, cenderung dalam hati, keinginan di dalam hati, dipantau oleh Allah SWT. Ketika lahir kecenderungan di hati mereka untuk berpatah balik, Allah SWT berfirman (ayat di atas), Allah yang memantapkan mereka dan menepis kecenderungan itu untuk terus bersama Rasulullah SAW.

Tahukah pahlawan ketiga dalam Perang Muktah – Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah yang dilantik menjadi panglima ketiga selepas 2 orang panglima – Sayyidina Jaafar bin Abu Talib, dan Sayyidina Zaid bin Harithah gugur syahid. Zaid ibnu Harithah ketika memegang bendera Perang pada kali yang pertama yang pada akhiranya Zaid ibnu Harithah syahid, baginda Rasulullah SAW adalah mengatakan di Madinah, Zaid ketika itu di Muktah di Jordan, walaupun tiada ‘live-streaming’ ketika itu, tapi adanya “streaming” daripada Allah Ta'ala, diberitahu, “Zaid syahid dan pergi ke syurga.” Lepas itu, Jaafar bin Abi Talib yang maju ke hadapan lalu menyembelih kudanya untuk tidak balik.

Jumlah bilangan kaum muslimin ketika itu 1 berbanding 50 orang. Bukan 1 banding 2, atau 5 pun , bukan 15, five zero! Siapa dalam hukum logik nak menghadap 1 dengan 50? Dalam filem saja! 200 ribu tentera Romawi dengan gabungan mereka yang berkoalisi dengannya menyerang kepada kaum muslimin yang hanya beberapa ribu saja. Jaafar syahid, dan Nabi kata dia masuk syurga. Tapi bila Abdullah ibnu Rawahah gugur syahid, Nabi diam. Kata as-sahabah, kami khuatirkan Nabi akan bercakap selain daripada pergi ke syurga sebab Ziad dan Jaafar diberithu terus pergi syurga, tapi Abdullah ibnu Rawahah, Nabi diam sekejap, kemudia baru diberitahukan ke syurga. Barulah sahabat gembira dengan suara Rasulullah SAW. Tahu kenapa Nabi diam? 

Abdullah ibnu Rawahah ketika berperang, hawa nafsunya pada waktu itu, mengajak dirinya kembali, tidak meneruskan perang itu di saat beliau berada di tengah-tengah medan perang. Maka, Abdullah ibnu Rawahah menegur kepada hawa nafsunya, “Kemana kamu akan bawa saya pergi?!”. Setelah itu, barulah dia bawa akan bendera dan syahid dan diberitahu kepada Rasulullah SAW kejadian kepada Rasulullah SAW, ketika ada kecenderungan dalam hati Sayyidina Abdullah ibnu Rawahah untuk balik, walaupun itu masa yang beberapa minit saja, atau tak tau pun nak kira berapa, tapi dikira Allah SWT. Kita bermuamalah dengan Yang Maha Tahu, bukan saja tahu setiap huruf yang keluar daripada mulut kita, tapi berjuta kalimat yang terlintas di dalam hati kita yang kita sendiri tak pernah kira!

Dia Allah Yang Maha Tahu apa makna mata ketika memandang – sama ada memandang dengan happy atau memandang menghina, dan apa yang disimpan di dalam hati kamu.

Ya mukmin, anda bermuamalah dengan Yang Maha Mengetahui, apa yang akan anda simpan daripada Allah SWT? Bermuamalahlah dengan-Nya seperti anda bermuamalah dengan yang nyata di hadapan anda.

Allah tak tengok rupa kamu, pakai serban atau tak pakai serban, baju Melayu atau tak baju Melayu, tak dipandang oleh Allah, tetapi apa yang disimpan di dalam hati kamu yang akan dikira oleh Allah SWT .

Dan hanya kepada Allahlah kamu itu bertawakkal dan Allah memantau kepada amalan-amalan perbuatan hati.

Kaum Muslimin yang syahid ketika itu lebih kurang 70 orang. Baginda Rasulullah SAW bertanya, “Siapa di antara kamu yang boleh memberitahu saya berita tentang Saad ibnu Rabi’?”  Salah seorang seorang daripada sahabat Ansar. Kata seorang sahabat, “Ana, Ya Rasulullah, saya akan cari dia”. Artinya baginda Rasulullah SAW selesai perang bukan terus… walaupun beliau luka, walaupun beliau sakit, tapi beliau ambil tahu siapa yang tak ada sekarang. Maka, dicari sahabat Saad bin Rabi’ dan ditemui dalam keadaan berbaring. Kata sahabat itu, “Saya dapati lebih daripada 70 luka di bahagian depan badannya Saad bin Rabi’”. Subhanallah. Itu sahabat, ketika jumpa Saad bin Rabi’, dikira berapa jumlah lukanya! Kalau tidak kenapa dia sebut 70? Kenapa dikira lukanya? Supaya tahu generasi hari ini kalau agama ini diperjuangkan dengan darah daging mereka, dengan nyawa mereka, dengan mereka maju dan tidak lari ketika berperang di jalan Allah SWT.

Dalam keadaan sebelum meninggal dunia, sahabat itu mengatakan, “Rasulullah kirim salam kepada engkau. Bagina bertanya bagaimana keadaaanmu.” Kata Saad ibnu Rabi’, “Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW dan beritahukan, “Semoga Allah membalas dengan ganjaran yang baik kepada Rasulullah SAW, sebaik-baik ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para Nabi atas khidmatnya kepada umatnya.” Kata-kata yang membangkitkan semangat dalam keadaan sakit dengan 70 luka, tak berdaya, masih ingat jasa baik orang yang paling berjasa kepadanya iaitu Rasulullah SAW. Berapa ramai kaum muslimin yang sihat hari ini tapi tak ingat kepada jasa Rasulullah SAW? Mengingati kepada Rasulullah SAW pun dipertikaikan!

Saad bin Rabi’, dalam keadaan yang akan meninggal dunia masih ingat jasa baik Rasulullah SAW. Katanya lagi, “Sampaikan juga kepada golongan kamu kaum Ansar – ‘Bahawasanya tiada keuzuran yang boleh diberikan oleh Allah kepada mereka, bilamana mereka membiarkan Rasulullah SAW selagi mereka mempunyai mata yang berkelip.”, yakni jangan dibiarkan Rasulullah SAW selagi mata ini mampu bergerak untuk melindungi kepada Rasulullah SAW. Mana ada mahabbah sadiqah seperti mahabbah Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Banyak kejadian-kejadian yang berlaku dalam perang Uhud yang memberikan kita iktibar dan
menunjukkan kesungguhan para as-sahabat di dalam memperjuangkan dan membela kepada  Rasulullah SAW. Itu semua diketahui oleh Allah SWT.

Ada seorang bernama Amar ibnu Jamu’, yang dia agak cacat kakinya dan mempunyai 4 orang lelaki. Kata anaknya, “Wahai ayah, biar kami saja yang berperang sebagai wakil kepada  kamu dan kamu tak payah berperang.” Kata ayahnya, “Saya akan berperang jugak.” Maka direport kepada Rasulullah SAW. Katanya kepada Rasulullah SAW, “Walaupun saya cacat dan tidak wajib kepada saya untuk berperang, saya ingin pijak syurga itu dengan kaki saya yang cacat ini.|” Kata Rasulullah SAW, “Wahai Amar bin Jamu’, sesungguhnya, Allah tidak mewajibkan ke atas kamu. Wahai anak-anak, kamu tiada hak untuk melawan ayah kamu bilamana dia hendak keluar.” Ini semangat para as-sahabat.

Semoga Allah bangkitkan semangat yang ada pada sahabah dalam hati kita untuk merindui, menghormati, mengenang Rasulullah SAW. Amin Allahumma Amin.


*: Mohon ambil perhatian yang teks ini bukan disediakan oleh pendakwah seperti yang namanya tertera di atas. Saya cuba menyalin semula sebaik mungkin seperti yang disyarahkan perdakwah tersebut, tetapi ada kalanya saya terpaksa meringkaskan atau menggantikan perkataan untuk memudahkan pemahaman atau memberi kejelasan. Ada kalanya juga, saya tidak dapat 'menangkap' dengan baik perkataan yang disebut dan saya tinggalkan. Jadi, saya mohon pembaca juga menonton video di sumber asal untuk pemahaman yang lebih baik dan saya mohon maaf dan teguran atas segala kekurangan. Semoga, di sebalik segala kekurangan, masih ada yang dapat kita manfaatkan. Wallu'alam. 


Popular posts from this blog

Tanggungjawab Adik-Beradik (2) - Tanyalah Ustaz 21.06.2012

Tafsir Quran: Ayat 282 surah Al-Baqarah - Majlis Ta'lim Darul Mutadza 09.11.2012

Diet Rasulullah (2) – Tanyalah Ustaz 26 Ramadhan 1433H (15.08.2012)