Fiqh Al-Sirah #60 – Rentetan Perang Khandaq (Perang Ahzab)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Habib Ali Zaenal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid

Sumber audio di Youtube: Fiqh Al-Sirah #60
Masjid Khandaq yang dibina untuk memperingat Perang Khandaq

Dalam siri lalu telah dibincangkan sebab terjadi perang Khandaq yang berlaku pada tahun ke-5H pada bulan Syawal. Sebabnya kerana dasar hasad dengki kaum Yahudi daripada Bani An-Nadir yang menghasut kaum Quraisy untuk mengumpulkan kekuasaan dengan bani-bani lain untuk mengkhianati perjanjian Yahudi dengan Rasulullah SAW. Mereka memberi tekanan yang hebat kepada orang muslimin dengan mengepung mereka dari berbagai arah. Tetapi Allah SWT mempunyai pentadbiran-Nya sendiri dan mengkehendaki sesuatu lain yang berlaku. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Orang bilamana bergabung dengan pihak mana-mana untuk mendatangkan manfaat, tidak akan dapat mendatangkan manfaat kecuali bila Allah mengkehendakinya. Dan bilamana ramai bergabung untuk mendatangkan kemudaratan, tidak akan dapat mendatangkan kemudaratan itu kecuali bila Allah mengkehendakinya.” Semuanya tertakluk kepada kehendak Allah SWT.

Begitulah yang terjadi walaupun pihak Yahudi bergabung tenaga untuk membunuh dan membantai kaum muslimin, namun hampa keinginan, harapan dan misi mereka dengan ketentuan Allah Ta’ala iaitu Allah menghantarkan 2 cara yang menyebabkan kaum musyrikin bersurai dan tidak menyebabkan pertumpahan darah yang banyak. Cuma beberapa orang sahaja yang terluka.

Salah satu sebab ialah Allah menghantar angin yang cukup kuat yang merobohkan khemah mereka dan melarikan bekas-bekas memasak makanan mereka sehingga Abu Suffiyan mengarahkan mereka balik ke kota Mekah. Sebab kedua ialah salah seorang ketua kaum musyrikin yang bernama Nuaim ibni Mas’ud datang kepada Rasulullah dan mengistiharkan keislamannya. Dia datang pada asalnya sebagai musyrikin dan kemudian senyap-senyap bertemu Rasulullah dan memeluk Islam. Baginda Saw meminta dia merahsiakan agar dapat bersama kaum musyrikin. Nabi SAW bersabda kepada Nuaim, “Kamu adalah sebahagian daripada kami. Lakukan tipu-daya semampu kamu kepada mereka kaum musyrikin. Sesungguhnya peperangan itu adalah tipu-daya.”

Di dalam Islam, menipu adalah dicela dan salah satu sifat mazmum (buruk), tetapi dibenarkan dalam keadaan perang atau untuk mendamaikan dua orang Islam yang sedang berselisih. Menunjukkan aib orang juga perbuatan mazmum, tetapi dibenarkan dalam keadaan tertentu contohnya di hadapan hakim. Pernah juga seorang sahabat, Abu Ujanah yang diberikan bendera oleh Rasulullah dalam Perang Uhud, mengambil kain berwarna merah dan meletakkan di kepalanya dan berjalan dengan cara yang yang sombong. Baginda Rasulullah SAW berkata, “Berjalan seperti ini adalah dibenci Allah kecuali dalam keadaan seperti ini”. Yakni dibenarkan berlaku sombong dalam peperangan untuk menampakkan kehebatan walaupun sifat itu sifat yang biasanya dicela. Begitu juga dengan menghitamkan rambut. Dalam mazhab Syafie ianya dilarang tetapi dibolehkan dalam peperangan untuk menampakkan tentera mudah dan gagah.

Maka, Nuaim ibnu Masud pun melakukan tipu-helah ditengah-tengan kaum musyrikin. Kaum Yahudi dijanjikan berbagai ganjaran jika perang itu dimenangi kaum musyrikin. Nuaim pun pergi kepada kaum Yahudi dan bertanya, “Adakah kamu yakin kamu akan dapat apa yang dijanjikan kaum Quraisy selepas perang tamat? Tidakkah kaum khuatir mereka akan meninggalkan kamu selepas perang ini dan ada saki-baki sahabat Muhammad yang mungkin menuntut balas terhadap kamu. Tetapi, jika kamu ingin mendapat jaminan apa yang dijanjikan, kamu mesti meminta tebusan daripada orang-orang mereka.” Orang Yahudi (Bani Quraidah) pun terhasut dengan kata-kata ini dan bersetuju dengan kata-kata Nuaim dan berpakat mendatangi orang Quraisy untuk meminta tebusan. Nuaim kemudian pergi pula kepada orang Quraisy dan mengatakan yang dia mendengar cerita bahawa orang Yahudi akan meminta tebusan daripada orang Quraisy, yang mana tebusan ini akan dibunuh atau diserah kepada Nabi Muhammad sebagai tanda kekesalan mereka melakukan pengkhianatan terhadap baginda Nabi SAW. Nuaim sebenarnya cuba melaga-lagakan kedua-dua kaum ini.

Maka dengan demikian, kaum Yahudi pun pergi menuntut tebusan untuk menjamin keselamatan mereka tetapi orang Quraisy memahami bahawa tebusan yang diminta adalah untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak memberikannya. Kedua-dua kaum (Yahudi dan Quraisy) ini pun saling bertelagah dan mempercayai hasutan yang dilakukan oleh Nuaim. Inilah yang menjadi sebab utama Abu Sufiyyan meninggalkan tempat itu setelah menunggu beberapa lama namun perang tidak terjadi kerana terhalang dengan binaan parit yang begitu besar. Akhirnya, orang Quraisy kembali ke Mekah dan orang muslimin pun kembali ke Madinah.

Cuma ada beberapa orang yang tercedera terkena panah. Salah seorang ialah Sy. Saad ibnu Muadz, daripada kaum Ansar. Dia berdoa kepada Allah SWT dengan luka yang dialaminya, “Ya Allah, bilamana Engkau menetapkan akan berlakunya peperangan dengan kaum Quraisy selepas ini, maka biarkanlah saya hidup untuk menghadiri peperangan itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa tiada yang lebih saya sukai melainkan memerangi orang-orang yang mendustakan Rasul-Mu, maka jangan Engkau matikan aku setelah Engkau tunjukkan nasib dengan Bani Quraidah”. Nasib Bani Quraidah belum lagi ditentukan dan perlu dilakukan satu penghakiman tetapi saat Ibnu Muaz terkena panah itu, dia belum mengetahuinya kerana penghakiman belum lagi dilakukan.

Maka kaum Muslimin kembali ke kota Madinah bersama Rasulullah SAW dan beberapa orang yang terluka. Sampai ke kota Madinah, baginda masuk ke rumah dan mandi. Jibril datang dan bertanya, “Adakah kamu sudah meletakkan senjatamu wahai Rasulullah SAW?”. Jawab baginda, “Ya.” Jibril menyambung, “Demi Allah, sesungguhnya kami belum lagi meletakkan senjata kami. Pakailah pakaian perang kamu dan keluarlah.” Baginda SAW bertanya, “Ke mana?” Jibril menjawab, “Menuju kepada Bani Quraidah.”

Baginda Nabi SAW pun menyeru kaum Muslimin agar mereka semua keluar dan menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Baginda SAW bersabda, “Ingat, jangan seorang pun daripada kamu yang solat Asar kecuali di tempat Bani Quraidah.” Seruan ini tentunya dilakukan sebelum waktu Asar. Kedudukan kampung Bani Quraidah tidak jauh daripada kota Madinah. Jadi, dalam perjalanan ke kampung Bani Quraidah masuk waktu Asar dan sebahagian daripada kaum muslimin ingin berhenti untuk solat. Lalu, sebahagian yang lain pun mengingatkan pesan Nabi SAW iaitu, “Ingat, jangan seorang pun daripada kamu yang solat Asar kecuali di tempat Bani Quraidah.” Kata mereka yang ingin solat sebelum sampai ke situ berkata, “Maksud Rasulullah ialah supaya kita bersegera bergerak menuju ke perkampungan Yahudi Bani Quraidah, tetapi bila masuk waktu, kita boleh solat.” Kumpulan kedua tidak bersetuju dan ingin mentaati perintah zahir seperti yang diucapkan baginda Nabi SAW. Dalam kisah ini, ada 2 golongan yang memahami hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang berbeza. Kumpulan yang memahami bahawa Nabi memaksudkan untuk bersegera bergerak solat di dalam perjalanan. Manakala, kumpulan kedua yang memahami maksud zahir agar solat Asar di tempat bani Quraidah, solat setelah sampai walaupun riwayat mengatakan mereka sampai sudah hampir waktu terbenam matahari. Mereka melakukan ini bukan kerana tidak mampu solat awal, tetapi kerana ingin mentaati perintah zahir Nabi SAW.

Nabi SAW mengetahui tentang perbuatan kedua-dua kumpulan dan baginda tidak menyalahkan atau mencela atau memarahai mana-mana pihak. Hadis ini mempunyai manfaat yang besar kepada cara menangani perbezaan dalam ijtihad seseorang. Nabi SAW tidak menyalahkan mana-mana pihah kerana kedua-duanya cuba untuk memahami kebenarana hadis yang disampaikan Nabi SAW. Itulah ijtihad – berusaha semaksimum mungkin untuk sampai kepada kebenaran.

Kedua-dua kumpulan ini berusaha untuk memahami hadis ini. Yang menjadi masalah ialah apabila kita cuma menerima pehamanan kita sehingga menganggapnya sebagai satu hukum. Pemahaman cuma pehamanan, dan orang yang tidak sefahaman dengan kita tidak boleh dianggap sebagai menyalahi dalil atau bidaah atau sesat dan seumpamanya. Ini adalah perkara yang amat penting kepada mana-mana pihak yang berusaha ingin sampai kepada kebenaran. Kefahaman seseorang tidak boleh dijadikan dalil/nas sehinggakan orang yang tidak sefahaman dengannya dianggap salah/tidak benar/sesat/seumpamnya.

Imam Syafie mengatakan, “Pandangan yang saya lihat itu benar mempunyai kemungkinan tidak benar. Pemahaman orang lain yang tidak benar mempunyai kemungkinan benar.” Yang benar ialah nas Quran dan hadis, tetapi pemahaman boleh jadi benar atau tidak benar. Baik benar atau tidak benar dalam cubaan memahaminya, kedua-duanya adalah diganjar Allah SWT sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, “Barangsiapa berijtihad, dan dia benar maka dia mendapat 2 ganjaran. Adapun orang yang berijtihad dan silap dalam ijithadnya akan mendapat 1 ganjaran.” Ini merupakan kaedah asas dalam menghadapi orang yang mempunyai pendapat yang berbeza dan merupakan satu pencerahan tentang sikap Nabi SAW dalam memahami perbezaan pendapat.Popular posts from this blog

Tanggungjawab Adik-Beradik (2) - Tanyalah Ustaz 21.06.2012

Diet Rasulullah (2) – Tanyalah Ustaz 26 Ramadhan 1433H (15.08.2012)

Tafsir Quran: Ayat 282 surah Al-Baqarah - Majlis Ta'lim Darul Mutadza 09.11.2012